Hou het duidelijk

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we je informeren over hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken op de landingspagina voor de campagne ‘Week van Geletterdheid’. We hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy en streven ernaar om jouw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen. 

Verzamelde persoonlijke gegevens

Op onze website kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: 

 • Organisatie:
  • We gebruiken de naam van je organisatie in de lijst ‘Zij gaan voor duidelijkheid’.
  • We vragen naar de naam van jouw organisatie om jouw actie te identificeren.
 • Contactgegevens: We vragen naar jouw naam en e-mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen en jouw actie kunnen bevestigen.
 • Actie: We verzamelen informatie over de geplande actie die je wilt uitvoeren tijdens de ‘Week van Geletterdheid’.
 • Datum/periode: We vragen naar de datum of periode waarin jouw actie zal plaatsvinden.
 • Thema’s: We vragen naar de thema’s waarmee jouw actie verband houdt, zoals duidelijk digitaal, duidelijke taal, duidelijke cijfers en duidelijke dienstverlening.

Doel van gegevensverwerking

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om: 

 • Jouw actie te registreren en te bevestigen voor de ‘Week van Geletterdheid’. 
 • Contact met je op te nemen met betrekking tot jouw actie en eventuele updates. 
 • De gegevens te analyseren om inzicht te krijgen in de acties en thema’s die plaatsvinden tijdens de campagne. 

Delen van persoonlijke gegevens

We delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de campagne-activiteiten, zoals het publiceren van jouw actie op de website. In dat geval zullen we jouw gegevens alleen delen met jouw toestemming. 

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de campagne ‘Week van Geletterdheid’ uit te voeren en de bijbehorende activiteiten te beheren. Na afloop van de campagne zullen we jouw gegevens verwijderen, tenzij anders is overeengekomen of wettelijk vereist. 

Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We zorgen ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot jouw gegevens en dat deze veilig worden opgeslagen. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om: 

 • Toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken. 
 • Jouw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken indien deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen. 
 • Verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om ze te bewaren. 

Contact met ons opnemen

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot onze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via geletterdheid@vocvo.be.