Hou het duidelijk

Tips en inspiratie

Hoe hou je het duidelijk? Op de pagina vind je tips, materiaal en relevante organisaties die jou kunnen ondersteunen.

Campagnebeeld voor de Week van de Geletterdheid. Het beeld is een lachend mannetje dat naar boven wijst.

Duidelijke Communicatie

Meteen aan de slag

 • Geef de ontvanger de informatie die hij of zij nodigt heeft. Schrap overbodige informatie.
 • Zorg dat informatie makkelijk te vinden is. Gebruik tussentitels, vetgedrukte woorden.
 • Maak informatie begrijpbaar. Zowel tekstueel, cijfermatig als grafisch. Vermijd vakjargon.
 • Maak mensen duidelijk wat ze met de informatie moeten doen.
 • Toets je communicatie af bij het doelpubliek.

Zin in meer?

Duidelijk Digitaal

Meteen aan de slag

 • Zorg voor een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website of app. Controleer met een toegankelijkheidschecker.
 • Betrek je doelgroep bij de ontwikkeling van je digitale tool.

Zin in meer?

Duidelijke Dienstverlening

Meteen aan de slag

 • Geef duidelijk weer waarvoor mensen beroep op je kunnen doen.
 • Zorg dat mensen zowel digitaal, telefonisch als fysiek bij jou terecht kunnen.
 • Toets de toegankelijkheid van je dienstverlening af bij kwetsbare doelgroepen.
 • Zorg ervoor dat mensen feedback kunnen geven over de toegankelijkheid van je dienstverlening.

Zin in meer?