Hou het duidelijk

Toolbox inclusieve dienstverlening

In de toolbox van Inter vind je informatie, materiaal, inspirerende voorbeelden en relevante regelgeving over toegankelijkheid. Deze toolbox is op maat van steden en gemeenten, maar kan ook voor andere doelgroepen inspirerend zijn.