Hou het duidelijk

Duidelijke dienstverlening

Toolbox inclusieve dienstverlening

In de toolbox van Inter vind je informatie, materiaal, inspirerende voorbeelden en relevante regelgeving over toegankelijkheid. Deze toolbox is op maat van steden en gemeenten, maar kan ook voor andere doelgroepen inspirerend zijn.

Bouwblokken e-inclusie

Met de bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid bouw je een duurzaam beleid uit in de gemeente, stad of regio.