Hou het duidelijk

Je actie is geregistreerd

Dank je wel om je actie te registreren. Na een korte, taalkundige controle verschijnt je actie op de website houhetduidelijk.be.

Wil je geschrapt worden uit de lijst? Stuur een e-mail naar geletterdheid@vocvo.be

Veel succes met je actie.

Het campagneteam ‘Hou het duidelijk’